Bloc

Reintegrament de tot el pagat en excès per les clàusules sòl
12.23.2016 Jurídic

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ens ha aclarit de forma clara que es pot procedir a la reclamació als bancs de tot el que hem pagat de més com a conseqüència de l'existència de les clàusules sòl en les hipoteques signades amb consumidors. Aprofitem la circumstància per aclarir els conceptes:

a) Entenem per CLÀUSULA SÒL aquelles clàusules insdrides en els préstecs hipotecaris atorgats a consumidors en mèrits de les quals les entitats bancàries estableixen una limitació al tipus variable d'interès pactat amb el client sense haver-lo informat abans de la signatura de la hipoteca de forma clara, senzilla i transparent d'aquesta limitació i dels possibles efectes i escenaris que aquesta limitació pogués provocar durant tota la vida del préstec.

b) En data 09.05.2013 el Tribunal Suprem declarà en sentència determinades clàusules sòl eren abusives i, per tant, eren nul·les de ple dret, declaració que implicava la devolució de tot el que s'hagues pagat de forma indeguda. Tanmateix, el tribunal retallà la devolució en el sentit de que només procedia la devolució del que s'hagués pagat de forma indeguda des de la data de la sentència, nou de maig de dos mil tretze, argumentant que la devolució total podria desestabilitzar el sistema bancari.

c) La Sentencia del Tribunal de Justífica de la Unió Europea, de 21.12.2016, estableix que limitar els efectes de la nul·litat de la clàusula sòl abusiva va en contra de la normativa comunitària de defensa dels consumidors. Per tant, la resolució comuntarài obra la via a reclamar a les entitats bancàries la devolució íntegra de tot el que s'hagi pagat de més, no només des del dia nou de maig de dos mil tretze, sino des de es començá a aplicar la clàusula en cada cas concret.

No dubti en contactar amb ATT ASSESSORS, telèfon 973443505, e-mail: info@attassessors.com, si Vostè té una hipoteca amb una clàusula sòl o simplement vol saber si el seu préstec la contempla.


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades