Bloc

Possibilitat de modificar la base de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms -RETA-
06.23.2015 Laboral i Seguretat Social

BASE DE COTITZACIÓ D’AUTÒNOMS

 

Els comuniquem que, abans de l’1 de NOVEMBRE, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edat.

 

Si està interessat en modificar la citada base o quota (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’Incapacitat Temporal), els agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible.

 

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents a 2015).

 

Base de cotizació

€/mes

Tipus de Cotizació

 Contingències comuns

 cobertura IT

Quota a pagar

€/mes

884,40

- mínima 2015 -

29,90 % *

264,43

953,70

mínima per 48  o més anys a 01-01-2015, amb excepcions

29,90 %

285,16

1.000

29,90 %

299

1.056,90

- societaris - 

29,90 %

316,02

1.202 

29,90 %

359,40

1.945,80

màxima per 47, 48 anys o més, amb excepcions

 

29,90 %

581,79

3.606,00

- màxima 2015 -

29,90 %

1.078,19

 

*29,90 % = 29,80 % + 0,1 % (pels autònoms sense protecció per contingències derivades d’accidents de treball, malalties professionals i cessament d’activitat)

 

També li recordem que podrà sol.licitar l’increment, anual i de forma automàtica, de la seva base de cotització en el mateix percentatge en què s’augmentin cada any les bases màximes de cotització en aquest Règim Especial.

 

D’altra banda, existeix la possibilitat de cotitzar també per accidents de treball, malalties professionals i protecció per cessament o atur, podent-ho sol.licitar fins el 30 de setembre de cada any, amb efectes des de l’1 de gener del següent i suposant un increment de qüotes que variarà segons l’activitat que es desenvolupa.

 

 

Si es troba en aquest supòsit i desitja canviar la situació els agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible.

 

 

Totes aquestes modificaciones tindràn efectes a partir de l’1 DE GENERde 2016.

 


Per a qualsevol aclariment o ampliació poden contactar amb el nostre despatx.

 


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades