Bloc

Opció modificar base de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms -RETA-
04.14.2016 Laboral i Seguretat Social

 Com cada any, abans de l’1 de maig, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadorsautònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edad.

 

Si està interessat en modificar la citada base o quota (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’Incapacitat Temporal), els agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible.

 

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions(imports vigents a 2016).

 

Base de cotización

€/mes

Tipo de Cotización

 contigencias comunes

 cobertura IT

Cuota a pagar

€/mes

893,10

- mínima en 2016 -

29,90 % *

267,03

963,30

mínima para trabajadores de 48  o más a 01-01-2016, salvo excepciones

29,90 %

288,02

1.000

29,90 %

299

1.202 

29,90 %

359,40

1.964,70

máximapara trabajadores de 47, 48 años o más, salvo excepciones

 

29,90 %

587,44

3.642,00

- máxima en 2016 -

29,90 %

1.088,95

 

 

*29,90 % = 29,80 % + 0,1 % (pels autònoms sense protecció per contingències derivades d’accidents de treball, malalties professionals i cessament d’activitat)

 

Així mateix, els informem que els treballadors autònoms que,  a 1 de gener de 2016, tinguin 47 anys d'edat i cotitzin en el RETA per una base inferior a 1.945,80 € mensuals no podran escollir una base superior a 1.964,70 €, llevat que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2016.

 

D’altra banda, existeix la possibilitat de cotitzar també per accidents de treball, malalties professionals i protecció per cessament o atur, podent-ho sol.licitar fins el 30 de setembre de cada any, amb efectes des de l’1 de gener del següent i suposant un increment de qüotes que variarà segons l’activitat que es desenvolupa.

 

Totes aquestes modificaciones fetes abans del 01 de maig tindràn efectes a partir de l’1 de juliol de 2016, passat aquest termini podran fer la correponent modificació amb efectes de l’1 de gener de 2017

 

 

 


Per a qualsevol aclariment o ampliació poden contactar amb el nostre despatx.


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades