Bloc

Obligatorietat del Sistema RED de la Seguretat Social i notificacions electròniques
05.17.2018 Laboral i Seguretat Social

 SISTEMA RED DE LA SEGURETAT SOCIAL I NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

 

L’Ordre ESS/214/2018, d’1 de març, introdueix les següents novetats en el Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED):

 

Amplia la utilització obligatòria del Sistema RED als subjectes responsables de l’obligació de cotitzar enquadrats en el RETA (AUTÒNOMS), incloent als treballadors del Sistema Especial de treballadors per compte propi agrari, amb independència de que tinguin treballadors al seu càrrec o no.

 

Aquesta ampliació suposa la inclusió obligatòria d’aquests treballadors en el sistema de notificació electrònica des del dia 1 d’octubre de 2018  i, per tal de fer efectiva aquesta inclusió caldrà obtenir el corresponent Certificat Digital personal per a cada autònom que li permeti rebre notificacions i fer tramitacions en seu electrònica davant la Seguretat Social, podent-ho autoritzar també a un representant Autoritzat RED per a gestionar-ho en nom seu.

 

Per a qualsevol aclarment, ampliació o gestió al respecte poden contactar amb nosaltres al telèfon 973.44.35.05 o a l'adreça de correu electrònic notificacions@attassessors.com


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades