Bloc

Obligació de registre d´hora d´entrada i sortida en les empreses per evitar horaris excessius
10.18.2017 Laboral i Seguretat Social

 REGISTRE HORARI TAMBÉ PELS TREBALLADORS A TEMPS COMPLERT

 

El Congrés comença a tramitar la reforma de l'Estatut dels Treballadors per a què es creï un registre de la jornada laboral diari per tal de frenar l'abús de la hores extraordinàries no pagades.

 

Igualment, es preveu que s'elevi aquesta infracció a la qualificació de greu, arribant a poder imposar per no complir-ho multes més elevades que fins ara: en el grau mínim, de a 626 euros a 6.250 euros.

 

La iniciativa demana modificar l'article 34 de l'Estatut dels Treballadors per incloure l'obligació de registrar diàriament les hores treballades en tots els casos, incloent l'horari concret d'entrada i sortida de cada treballador pactat en els convenis col·lectius o contractes de treball.

 

A més, l'empresa ha de conservar aquests registres durant quatre anys perquè estiguin a disposició de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

 

Aquest criteri ja el venia mantenint la mateixa Inspecció de Treball de la Seguretat Social però no hi havia una obligació normativa que ho exigís, cosa que ara canviarà i serà exigible en tots els casos podent ser sancionada l’empresa si no ho compleix i a més podrà haver de respondre per hores extres no declarades si hi ha indicis que s’han fet cotitzant-les retroactivament i amb els corresponents recàrrecs.

 

Inspecció de treball, enmig de tota la polèmica sobre els registres horaris que fins ara només eren obligatòries per norma en els contractes a temps parcial i des d’ara seran exigibles en tots els casos i totes les jornades, sempre ha vingut considerant que les empreses han de respectar els límits de temps de treball i els inspectors en poden controlar el seu compliment i ara, amb aquesta nova regulació, més enllà dels incidís a l’hora de provar si s’han fet hores extres o s’ha excedit la jornada de treball corresponent podrà exigir els registres horaris a l’empresa i podent sancionar inclús per no fer-los i conservar-los amb el detall de la jornada.

 

Ja sigui amb un sistema de fitxatge d’entrada i sortida dels treballadors o amb registres manuals, cal tenir un registre diari en tots els casos, i no només per Inspecció de Treball sinó per tal de poder defensar amb èxit qualsevol reclamació dels treballadors davant un jutjat per possible realització d’hores extraordinàries.


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades