Bloc

Novetats laborals i de la Seguretat Social per al 2017
12.13.2016 Laboral i Seguretat Social

 

• Fixació del salari mínim interprofessional per a 2017 (DA única)

El Govern, d'acord amb el que estableix l'article 27.1 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, el salari mínim interprofessional per a 2017 amb un increment del 8% respecte del que estableix el Reial Decret 1171/2015, de 29 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2016.

Així mateix, el Govern ha de determinar l'afectació d'aquest increment a les referències al salari mínim interprofessional contingudes en els convenis col·lectius vigents a la data d'entrada en vigor del Reial decret que aprovi el salari mínim interprofessional per a 2017, així com en normes no estatals i en contractes i pactes de naturalesa privada.
 

• Actualització del límit màxim i de les bases màximes de cotització en el sistema de la Seguretat Social (Art.9)

Les quanties del límit màxim de la base de cotització a la Seguretat Social en aquells règims que el tinguin establert i de les bases màximes de cotització aplicables en cada un d'ells s'incrementaran, a partir de l'1 de gener de 2017, en un 3% respecte a les vigents en l'any 2016.

• Increments futurs del límit màxim i de les bases màximes de cotització i del límit màxim de les pensions del sistema de la Seguretat Social (Art.10)

Els increments del límit màxim de la base de cotització i de les bases màximes de cotització en el sistema de la Seguretat Social, així com del límit màxim per a les pensions causades en aquest sistema, que es realitzen després del que estableix aquest Reial decret- llei s'ajustaran a les recomanacions efectuades en aquest sentit per la Comissió Parlamentària Permanent d'Avaluació i Seguiment dels acords del Pacte de Toledo i els acords en el marc del diàleg social.

• Una pujada del SMI en un 8% provocarà automàticament un increment en idèntic percentatge, és a dir, d'un 8%, de les bases mínimes de cotització i com a conseqüència d’això, els autònoms i les empreses seran els autèntics damnificats amb aquesta mesura proposada pel PSOE i acordada amb el Govern. Tant que, aproximadament, un milió d'autònoms (societaris i aquells autònoms que tinguin més de 10 treballadors al seu càrrec) cotitzaran al voltant de 300 euros més a l'any, el que proporcionarà a la Seguretat Social un increment d'uns 70 milions d'euros d'ingressos extra.


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades