Bloc

Noves obligacions sobre el règim de protecció de dades personals
04.13.2018 Laboral i Seguretat Social

Benvolgut client,

L’informem de l’aplicació obligatòria del nou Reglament General de Protecció de Dades Personals: és una normativa fonamental que cal aplicar en tots els Estats Membres de la Unió Europea i que implica una conscienciació global sobre la privacitat de les persones i de les empreses.

A l’estat espanyol existeix la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) però al tractar-se d’un reglament europeu  aquest prevaldrà per sobre de la normativa espanyola en qualsevol situació en la que pugui existir una contradicció, i això ens exigeix conèixer bé les novetats que comporta el Reglament, ja que les empreses, inicialment, disposen d’un termini fins al 25 de Maig de 2018  per adaptar-se a aquest Reglament.

Les novetats més rellevants d’aquest Reglament en funció de l’impacte que tindran sobre les empreses són les següents:

  • S’amplia la obligació respecte al deure d’informar als usuaris i clients i s’obliga a que el consentiment de l’usuari haurà de ser sempre explícit, sota una declaració o acció afirmativa.

 

  • Apareix la figura del Delegat de Protecció de Dades (DPO), sent obligatori per a una gran multitud d’empreses. Aquesta figura podrà formar part de la plantilla o bé ser un treballador extern.

 

  • Els responsables hauran de realitzar una valoració del risc dels tractaments que realitzin (Anàlisi de Risc), a fi de poder establir quines mesures han d’aplicar i com han de fer-ho.

 

  • S’exigiran avaluacions d’impacte, sobretot en aquells casos que es tractin dades sensibles,  abans de poder iniciar el tractament de les dades personals.

 

  • S’exigeix als responsables de les dades que quan observin una violació de seguretat ho posin en coneixement de l’Autoritat corresponent.

 

  • El règim sancionador es torna més sever, especialment per aquelles empreses que tinguin major facturació, i afectaran tant als responsables com als encarregats de protecció de dades. Les sancions podran arribar fins als 20 milions d’euros o bé al 4 % del volum de negoci total anual de l’exercici financer anterior.

 

D’acord amb la complexitat de la normativa relativa a la protecció de dades personals i de la dificultat que suposa per a les empreses la seva aplicació, hem de ser conscients de la importància i la responsabilitat que suposa complir amb tota aquesta normativa.

Es per això que li oferim els nostres serveis per assessorar-lo tant en la implantació inicial com en l’adaptació al reglament que la seva empresa pugui necessitar al respecte i li demanem que vulgui posar-se en contacte amb nosaltres per tal de revisar el seu cas mitjançant el mail de contacte per aquest tema: lopd@attassessors.com

 

Balaguer, a 10 d’abril de 2018


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades