Bloc

Nous terminis per sol·licitar la modificació de la base de cotització dels autònoms
04.24.2018 Laboral i Seguretat Social

La Llei 6/2017 estableix que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l'any labase de cotització podent-ne elegir una altra dins dels límits mínim i màxim que els siguin aplicables en cada exercici:

 

La sol·licitud formulada entre l'1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l'1 d'abril

La sol·licitud formulada entre l'1 d'abril i el 30 de juny tindrà efectes l'1 de juliol

La sol·licitud formulada entre l'1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l'1 d'octubre

La sol·licitud formulada entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l'1 de gener de l'any següent

 

Per aquest motiu, els recordem que tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònomsi la quota a pagar, dins dels límits permesos segons l’edat, fins al 30 de juny. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 juliol de 2018

Si estan interessats en modificar-la (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’Incapacitat Temporal), els agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible.

Alhora, també poden incloure la cotització per Accidents de Treball i Malalties Professionals demanant-ho com a màxim fins el 30 de setembre de cada any amb efectes des de l’1 de gener posterior.

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents a 2018).

 

Base de cotització

€/mes

Tipus de Cotització

 Contingències comunes

 cobertura IT

Quota a pagar

€/mes

919,80

- mínima 2018-

29,90 % *

275,02

992,10

mínima per a treballadors de 48  o més a 01-01-2018, llevat d’excepcions

29,90 %

296,64

1.000

29,90 %

299

1.202 

29,90 %

359,40

2.023,50

màximaper a treballadors  de 47, 48 anys o més,

llevat d’excepcions

 

29,90 %

605,03

3.751,20

- màxima 2018 -

29,90 %

1.121,61

 

*29,90 % = 29,80 % + 0,1 % (pels autònoms sense protecció per contingències derivades d’accidents de treball, malalties professionals i cessament d’activitat)

La base mínimade cotització de l'autònom que en algun moment de l'any 2017 i de manera simultània hagi tingut contractat 10 o més treballadors per compte d'altri, així com la de l'autònom societari, és de 1.199,10 euros/ mes (grup de cotització 1 del Règim General).

Així mateix, els informem que els treballadors autònoms que,  a 1 de gener de 2018, tinguin 47anys d'edat i cotitzin al RETA per una base inferior a 2.023,50 € mensuals no podran escollir una base superior a 2.023,50 €, llevat que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2018. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de juliol de 2018.

Si es troben en aquest supòsit i volen canviar la situació, cal que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible.

Per a qualsevol aclariment o ampliació poden contactar amb el nostre despatx.


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades