Bloc

Les entitats bancàries han de tornar als consumidors les despeses de formalització d´hipoteca
11.29.2016 Jurídic

Segons estableix la Sentència de la Sala Primera del Tribunal Suprem de data vint-i-tres de desembre de dos mil quinze, són nul·les les clàusules que imposen al consumidor el pagament de totes les despeses derivades de l'atorgament de l'escriptura pública d'hipoteca (notari i registre de la propietat) així como dels tributs en els que el subjecte passiu de l'impost és l'entitat bancàrias.

Si sou titulars d'un préstec amb garantia hipotecària, inclús si heu fet alguna ampliació d'hipoteca, restem a la seva disposició per a estudiar sense cap compromís el seu cas en particular i realitzar, si s'escau, l'oportuna reclamació extrajudicial a l'entitat bancària la devolució de les quantitats indegudament abonades en el seu dia pels consumidors.

I és que la legislació sobre els consumidors qualifica com a clàusules abusives, en tot cas, tant "La transmissió al consumidor i usuario de les conseqüències econòmiques d'errors administratius o de gestió que no li siguin imputables" com "La imposició al consumidor de les despeses de documentació i tramitació que per llei correspongui a l'empresari". 


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades