Bloc

Les empreses han de portar un registre diari de la jornada de TOTS els seus treballadors
05.12.2017 Laboral i Seguretat Social

 ÚLTIMS CRITERIS SOBRE REGISTRES HORARIS

 

Inspecció de Treball seguirà exigint a les empreses que portin un registre diari de la jornada de TOTS els seus treballadors.

El canvi de criteri que sembla deduir-se d’una recent sentència del Tribunal Suprem no és tant clar; va generar confusió però aquests dies la mateixa Inspecció ha aclarit quin serà el criteri que seguirà des d'aquesta sentència i aquest criteri és que :

 

“ la Inspecció de Treball i Seguretat Social seguirà exigint a les empreses el registre de la jornada diària, perquè per comprovar amb exactitud la realització o no d'hores extraordinàries ha de conèixer la jornada ordinària diària de cada treballador, ja que en cas contrari es produeix una indefensió de l'empleat en tant la prova de l'excés de jornada depengui en exclusiva de l'empresari “.

 

Tot i que Inspecció declara ser conscient del xoc que es produeix amb el criteri del Tribunal Suprem, l'organisme inspector es justifica en el fet que, en existir solament una sentència, aquesta no crea jurisprudència encara, tot i que reconeix que en cas que l'alt tribunal dictés una nova sentència en el mateix sentit sí hauran de revisar la instrucció dictada per exigir en els seus controls el registre de jornada, però mentre això no es produeixi Inspecció es manté en el seu criteri i és que era d’esperar aquesta clarificació ja que la sentència que va donar lloc a la confusió simplement és limita a analitzar la normativa existent al respecte i a dir que no existeix base legal o normativa per exigir el control horari als treballadors de jornada complerta.

 

Alhora la referida sentència, única sobre el tema fins moment, també diu que caldria clarificar la normativa al respecte i, per tant, el que pot passar és que es modifiqui la normativa laboral per incloure aquesta exigència de registrar la jornada a temps complert si Inspecció de Treball ho considera necessari i exigible.

 

El que suposem és que Inspecció de Treball no sancionarà pel fet de no tenir les empreses aquest registre de jornada complerta no obligatori per llei o al menys seria discutible la sanció imposada en base això, encara què, no obstant, si hi ha evidències o indicis de que es realitzen hores extraordinàries la sanció hi pot ser igual per ocultació o per incompliment de l’obligació de registra-les.

 

A més, els Tribunals a l’hora de discutir demandes sobre hores extres o realització de més jornada de ben segur que tindran en compte aquest criteri últim d’ Inspecció de Treball i en cas de no poder aportar un registre horari, de qualsevol treballador, determinarà que han pogut existir hores extraordinàries i hi ha el risc de ni tant sols els jutjats socials ho entrin a valorar i estudiïn les proves, com fins ara, tenint indici o informe d’ Inspecció al respecte, sentenciaran que el que reclama el treballador en quan ha hores és correcte si no hi ha possibilitat de contrastar-ho amb un registre.

 

Segons tot això hem d’insistir des de ATT assessors en la necessitat, més que aconsellable, de dur un registre horari diari i amb totalització mensual de TOTS els treballadors.


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades