Bloc

Criteri de la Inspecció de Treball sobre els registres horaris
05.24.2017 Laboral i Seguretat Social

 ÚLTIMS CRITERIS SOBRE REGISTRES HORARIS

 

La Inspecció de Treball ha posat fi a la incertesa: no hi haurà sancions per a les empreses que no tinguin un registre diari de la jornada de treball dels seus empleats. L'organisme ha difós entre els seus empleats la Instrucció 1/2017, el contingut determina que la manca d'aquest control horari "no és constitutiva, com a tal, d'una infracció de l'ordre social" .El document, signat el passat 18 de maig, reconeix que després que el Tribunal Suprem tombés l'obligació del registre -en una sentència del 21 de març; doctrina confirmada en una altra del 20 d'abril- resulta necessari esmenar el criteri de la Inspecció en matèria de control del temps de treball i les hores extres -exposat a la Instrucció 3 / 2016-.

Treball, però, assevera que la no obligatorietat del registre no eximeix les empreses de respectar els límits de temps de treball, ni impedeix als inspectors emprar altres mitjans de prova per controlar el seu compliment. "La Instrucció recorda que en l'àmbit administratiu-sancionador també aplica la prova d'indicis, que jugarà en contra d'aquelles empreses en què, davant la constatació de la realització de jornades superiors a l'ordinària, no disposin d'un registre que el desvirtuï ", és  a dir, que davant de qualsevol dubte al respecte o reclamació del treballador si l’empresa no compta amb aquests registres l’empresa ho pot tenir malament ja que es poden considerar que per indicis  es fan hores extres i llavors també es podrà imposar sanció per no haver portat un registre.

Per norma no hi ha obligació exigible, pot ser que es canviï la normativa al respecte, però fins llavors Inspecció no podrà sancionar pel mer fet de no portar el registre dels treballadors a temps complert però ja ens avisa de que si no es tenen l’empresa pot ser que tingui molt difícil contradir al treballador o la mateixa Inspecció davant de qualsevol  indici.


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades