Bloc

Abans de l´01.05.2017 es pot augmentar la cotització als autònoms
03.09.2017 Laboral i Seguretat Social

 INCREMENT VOLUNTARI COTITZACIÓ AUTÒNOMS 2017

 

Abans de l’1 de maig hi ha l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors Autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edad.

 

Si està interessat en modificar la citada base o quota (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la Jubilació o la baixa d’Incapacitat Tempora i altres prestacions), els agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible.

 

Adjuntem, a títol d’exemple, detall amb algunes opcions (imports vigents per 2017):

 

Base de cotització

€/mes

Tipus de Cotització

 contigències comuns

 cobertura IT

Qüota a pagar

€/mes

893,10

- mínima 2017 -

29,90 % *

267,03

963,30

mínima per treballadors de 48  o més a 01-01-2017, amb excepcions

29,90 %

288,03

1.100,00

29,90 %

328,90

1.300,00

29,90%

388,70

1.500,00

29,90%

448,50

1.700.00

29,90 %

508,30

1.964,70

màximaper traballadors de 47, 48 anys o més, amb excepcions

 

29,90 %

587,44

3.751,20

- màxima 2017 -

29,90 %

1.121,61

 

 

*29,90 % = 29,80 % + 0,1 % (pels autònoms sense protecció per contingències derivades d’accidents de treball, malalties professionals i cessament d’activitat)

 

Així mateix, els informem que els treballadors autònoms que,  a 1 de gener de 2017, tinguin 47 anys d'edat i cotitzin en el RETA per una base inferior a 1.964,70 euros mensuals no podran escollir una base superior a 1.964,70 euros, llevat que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2017 i amb efectes des de 1 de juliol de 2017.

 

D’altra banda, existeix la possibilitat de cotitzar també per accidents de treball, malalties professionals i protecció per cessament o atur, podent-ho sol.licitar fins el 30 de setembre de cada any, amb efectes des de l’1 de gener del següent i suposant un increment de qüotes que variarà segons l’activitat que es desenvolupa.

 

Totes aquestes modificaciones fetes abans del 01 de maig tindràn efectes a partir de l’1 de juliol de 2017, passat aquest termini també podran fer la corresponent modificació amb efectes de l’1 de gener de 2018 i sempre que és sol.liciti abans de l’1 de novembre de 2017.

 

 

Per a qualsevol aclariment o ampliació pot contactar amb el nostre despatx.

Atentament, 


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades