Bloc

Novetats laborals de la Llei de Pressupostos Generals de l´Estat per a l´any 2018
07.27.2018 Laboral i Seguretat Social

Els informem de les principals NOVETATS LABORALS, especialment en matèria de cotitzacions a la Seguretat Social, incloses en la Llei 6/2018 de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, publicada al BOE de 4 de juliol de 2018. La durada del permís de paternitat ...

La Inspecció de Treball i Seguretat Social realitzarà visites d´inspecció en horari especial, sobretot al sector d´hostaleria i restauració.
07.19.2018 Laboral i Seguretat Social

Es volen revisar hores nocturnes, caps de setmana i festius, sobretot, per tal d’evitar que proliferi el treball no declarat, segons es recull al borrador del Pla Director contra l’Explotació Laboral 2018-2020. El Govern posarà en marxa així, principalment, durant el mes d’Agost un pla de lluita en contra del frau en la contractació ...

Obligatorietat del Sistema RED de la Seguretat Social i notificacions electròniques
05.17.2018 Laboral i Seguretat Social

SISTEMA RED DE LA SEGURETAT SOCIAL I NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES L’Ordre ESS/214/2018, d’1 de març, introdueix les següents novetats en el Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema ...

Nous terminis per sol·licitar la modificació de la base de cotització dels autònoms
04.24.2018 Laboral i Seguretat Social

La Llei 6/2017 estableix que els treballadors autònomspoden canviar fins a quatre vegades a l'any labase de cotitzaciópodent-ne elegir una altra dins dels límits mínim i màxim que els siguin aplicables en cada exercici: La sol·licitud formulada ...

Noves obligacions sobre el règim de protecció de dades personals
04.13.2018 Laboral i Seguretat Social

Benvolgut client, L’informem de l’aplicació obligatòria del nou Reglament General de Protecció de Dades Personals: és una normativa fonamental que cal aplicar en tots els Estats Membres de la Unió Europea i que implica una conscienciació global sobre la privacitat de les persones i de les empreses. A ...

Calendari Oficial de Festes Laborals per a l´any 2018
12.28.2017 Laboral i Seguretat Social

FESTES ...

Més sobre els permisos laborals per anar a votar a les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 desembre 2017
12.01.2017 Laboral i Seguretat Social

CIRCULAR PERMISOS LABORALS 21D 2017 ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA Permisos perquè els treballadors/es puguin anar a votar: El dijous dia 21 de desembre de 2017 les empreses han ...

Permisos als treballadors per anar a votar a les eleccions al Parlament de Catalunya el proper 21.12.2017
11.23.2017 Laboral i Seguretat Social

Segons la normativa vigent, els treballadors que hagin de treballar el dia de les eleccions tenen un permís especial per a poder anar a votar. Tenen dret a absentar-se del seu treball pel temps indispensable per a votar i aquest temps que es gaudeix com a permís serà ...

Consideracions laborals sobre la vaga general convocada per demà, 08.11.2017
11.07.2017 Laboral i Seguretat Social

El proper 8 de novembre hi ha convocada una jornada de vaga general a Catalunya, iniciativa de sindicats minoritaris i sense adhessió per part de CCOO ni d’UGT i altres majoritaris. Tampoc la PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa a Catalunya. A més, altres organitzacions parlen d’una aturada de país i, alhora, es ...

Principals novetats sobre la reforma del treballador autònom
10.31.2017 Laboral i Seguretat Social

CIRCULAR INFORMATIVA DE LES PRINCIPALS NOVETATS DE LALLEI 6/2017 DE REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM Mesures aplicables des de 26 d’octubre de 2017: ü La ...

Obligació de registre d´hora d´entrada i sortida en les empreses per evitar horaris excessius
10.18.2017 Laboral i Seguretat Social

REGISTRE HORARI TAMBÉ PELS TREBALLADORS A TEMPS COMPLERT El Congrés comença a tramitar la reforma de l'Estatut dels Treballadors per a què es creï un registre de la jornada laboral diari per tal de frenar l'abús de la hores extraordinàries no ...

Claus de la nova Llei d´Autònoms
10.09.2017 Laboral i Seguretat Social

S’espera que els canvis en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) siguin vigents aquest any 2017 i el seu objectiu és fomentar l’activitat, així com disminuir els entrebancs administratius. El passat 29 de juny, la Comisión de Empleo del Congrés va donar el seu vist-i-plau per unanimitat a la nova Llei de Mesures ...

Tractament laboral de l´aturada general del passat 3 d´octubre
10.04.2017 Laboral i Seguretat Social

L’ aturada d’ahir dia 3 d’octubre de 2017, en cas d’haver-se fet a les empreses o per part dels treballadors, ha estat una cosa que realment no és una vaga com a tal definida, llavors en aquests casos, cal pactar amb l’empresa: o no descomptar si l’empresa ha decidit tancar o compensar amb descompte de vacances o hores si l’empresa no ha ...

Novetats importants pels autònoms 22.06.2017
06.22.2017 Laboral i Seguretat Social

La Llei de Mesures Urgents del Treball Autònom va quedar ahir pràcticament tancada a la ponència del Congrés dels Diputats on s'ha negociat. Aquesta norma inclou una desena llarga de novetats; la Llei podria ser enviada avui al Senat, perquè ...

Criteri de la Inspecció de Treball sobre els registres horaris
05.24.2017 Laboral i Seguretat Social

ÚLTIMS CRITERIS SOBRE REGISTRES HORARIS La Inspecció de Treball ha posat fi a la incertesa: no hi haurà sancions per a les empreses que no tinguin un registre diari de la jornada de treball dels seus empleats. L'organisme ha ...

Les empreses han de portar un registre diari de la jornada de TOTS els seus treballadors
05.12.2017 Laboral i Seguretat Social

ÚLTIMS CRITERIS SOBRE REGISTRES HORARIS Inspecció de Treball seguirà exigint a les empreses que portin un registre diari de la jornada de TOTS els seus treballadors. El canvi de criteri que sembla deduir-se d’una recent sentència del Tribunal ...

Abans de l´01.05.2017 es pot augmentar la cotització als autònoms
03.09.2017 Laboral i Seguretat Social

INCREMENT VOLUNTARI COTITZACIÓ AUTÒNOMS 2017 Abans de l’1 de maighi ha l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors Autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos ...

Cotització a la Seguretat Social 2017
02.24.2017 Laboral i Seguretat Social

COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 2017 L'Ordre ESS/106/2017, publicada al BOE de 11 de febrer de 2017, desenvolupa les normes de cotitzacióa la Seguretat Social, atur, protecció per cessament ...

Calendari Oficial Festes Laborals 2017
01.27.2017 Laboral i Seguretat Social

Benvolgut client, La present és per comunicar-li el Calendari Oficial de Festes Laborals per a l’any 2017, segons el que estableixen l’Ordre TSF/137/2016, de 06 de juny i l’OrdreTSF/341/2016, de 30 de novembre ...

Novetats laborals i de la Seguretat Social per al 2017
12.13.2016 Laboral i Seguretat Social

• Fixació del salari mínim interprofessional per a 2017 (DA única) El Govern, d'acord amb el que estableix l'article 27.1 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, el salari ...

Canvis en les indemnitzacions per fi de contractes temporals
10.20.2016 Laboral i Seguretat Social

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea s’ha pronunciat en relació a la regulació laboral espanyola amb la sentència de 14 de setembre de 2106 que afirma, enfront del que fins ara es donava per fet, que el principi de no discriminació entre treballadors temporals i fixe que exigeix ​​la igualtat de les seves ...

Obligació de les empreses de portar un registre de les hores de treball de tots els treballadors
07.15.2016 Laboral i Seguretat Social

NOUS CRITERIS EN CONTROL DE LA JORNADA LABORAL La recent instrucció 3/2016 de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, considera que "no és admissible que, amb la invocació de la flexibilitat horària que ofereixen les normes laborals, es puguin perjudicar els drets dels treballadors i ...

Opció modificar base de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms -RETA-
04.14.2016 Laboral i Seguretat Social

Com cada any, abans de l’1 de maig, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadorsautònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edad. Si està interessat en modificar la citada base o ...

Possibilitat de modificar la base de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms -RETA-
06.23.2015 Laboral i Seguretat Social

BASE DE COTITZACIÓ D’AUTÒNOMS Els comuniquem que, abans de l’1 de NOVEMBRE, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva ...

24.03.2015 Reforma urgent del Sistema de Formació Professional per a l´ocupació en l´àmbit laboral
03.25.2015 Laboral i Seguretat Social

El Reial Decret-Llei 4/2015, de 22 de març regula una reforma integral del sistema de formació professional per l'ocupació, perseguint quatre objectius: la garantia de l'exercici del dret a la formació dels treballadors, empleats i aturats; la contribució efectiva de la formació a la competitivitat de les ...

Novetats laborals i de Seguretat Social 2015
01.28.2015 Laboral i Seguretat Social

A continuació detallem lesprincipals novetats laborals i de Seguretat Social de la Llei de Pressupostos Generals per a 2015 i d’altres normes publicades fa poc: · S’incrementen del 0,5 % les ...

Revalorització de les pensions i prestacios públiques: 0,25%
01.22.2015 Laboral i Seguretat Social

Real Decreto 1107/2014, de 26 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2015.(BOE 31-12-2014) ...

Mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l´eficiència -octubre 2014-
10.22.2014 Laboral i Seguretat Social

Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència. Aquesta Llei ratifica les mesures contingudes ...

Jubilació anticipada. Canvi de criteri.
09.08.2014 Laboral i Seguretat Social

La Seguretat Social ha emès un nou criteri d'interpretació de les regles de la jubilació anticipada que permet jubilar-se als 61 anys als treballadors que tenen actualment un conveni especial i no procedeixen d'un acomiadament col · lectiu. Amb l'enduriment dels requisits per accedir a la jubilació ...

Modificacions en la gestió i control dels processos per incapacitat temporal
07.25.2014 Laboral i Seguretat Social

MODIFICACIONS EN LA GESTIÓ I CONTROL DELS PROCESOS D’I.T Real Decret 625/2014, de 18 de juliol, pel que es regulen determinats aspectes de la ...

El Tribunal Suprem suavitza els requisits per cobrar pensió de viduïtat a persones separades o divorciades
04.08.2014 Laboral i Seguretat Social

El Tribunal Suprem suavitza els requisits per cobrar pensió de viduïtat a persones separades o divorciades El Ple de la sala Social modifica la doctrina que mantenia fins ara d'exigir que la pensió percebuda després del ...

 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades