Bloc


07.25.2018 Fiscal

...

Principals novetats fiscals per a l´any 2018 establertes en la recent Llei de Pressupostos de l´Estat
07.25.2018 Fiscal

A continuació els informem de les principals NOVETATS FISCALSincloses en la Llei 6/2018de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018: ...

Inici del període per a fer la declaració de la renda 2016.- Dades i documentació necessària
05.09.2017 Fiscal

RENDA 2016 Els recordem que el proper 30 de juny, finalitza el termini per la presentació de les declaracions de la renda i patrimoni, és per això que un any més, el nostre despatx professional es posa a la seva ...

Ajornaments i fraccionament en el pagament d´impostos
01.25.2017 Fiscal

La modificació del art.65 de la LGT efectuada pel Reial decret llei 3/2016, que va eliminar la possibilitat de concedir ajornaments o fraccionaments de determinades deutes tributaris, determina la necessitat d'actualitzar els criteris donats als òrgans de recaptació de l'AEAT en matèria d'ajornaments i fraccionaments de ...

Novetats fiscals per al 2017
12.13.2016 Fiscal

• Supòsit d'inadmissió del pagament en espècie dels deutes tributaris (afegeix paràgraf segon a l'art.60.2) "No es pot admetre el pagament en espècie en aquells supòsits en què, d'acord amb l'article 65.2 d'aquesta Llei, els deutes ...

Possible exempció a l´IRPF de les prestacions per maternitat
11.21.2016 Fiscal

Una recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de data 6 de juliol de 2016 ha declarat que la prestació per maternitat que abona la Seguretat Social està exempta de l'IRPF. La decisió contradiu el criteri de l'Agència Tributària. L'efecte de la sentència es circumscriu al cas en ...

Declaració de la renda -IRPF- 2015
05.02.2016 Fiscal

PRINCIPALS NOVETATS I.R.P.F. 2015 • Obligació de declarar Es modifica el límit en l'obligació de declarar per als contribuents que percebin rendiments de treball de dos o més pagadors, anualitats per aliments o pensions compensatòries, rendiments del treball ...

Novetats fiscals 2016 a tenir en compte
01.20.2016 Fiscal

Distingits senyors, A continuació els informem de les principals ...

MÒDULS RENDA - IVA 2016
11.24.2015 Fiscal

MÒDULS RENDA - IVA 2016 El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat l’ordre que regula per a l’any 2016 el mètode d’estimació objectiva de l’ IRPF i el règim simplificat de l’Iva, on s’incorporen les NOVETATS ...

Quadre resum de les noves retencions de la renda -juliol 2015-
07.31.2015 Fiscal

Classe de Renda ...

Nova regulació de l´Impost sobre Societats -juliol 2015-
07.20.2015 Fiscal

La Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, ha establert un nou Reglament d'aquest impost figura, pilar bàsic de la imposició directa conjuntament amb l'Impost sobre la Renda de Persones Físiques. Si bé aquesta nova normativa ha mantingut l'estructura de ...

Mesures urgents per a reduir la càrrega tributària dels contribuents -juliol 2015-
07.16.2015 Fiscal

MESURES URGENTS PER REDUIR LA CÀRREGA TRIBUTÀRIA DELS CONTRIBUENTS Reial decret llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per a reduir la càrrega tributària suportada pels ...

Novetats IRPF 2015
12.17.2014 Fiscal

Novetatsde la REFORMAFISCAL l'IRPF incloses en la Llei 26/2014, que ha estat publicada recentment, i que entren en vigor a partir del'1 de gener de 2015, excepte alguna excepció que es comenta : En general, disminueixen ...

Reforma fiscal 2015
06.27.2014 Fiscal

REFORMA FISCAL 2015 El Govern ha abordat una reforma integral del nostre sistema tributari a través d'un conjunt de projectes legislatius, entre els quals destaca de manera significativa un Avantprojecte ...

Declaració renda 2013. Límitis ecònomics
04.30.2014 Fiscal

NO OBLIGACIÓN DE DECLARAR Els contribuents que hagin obtingut a l'exercici 2013 rendes procedents exclusivament de las sigüents fonts, en tributació individual o conjunta: ...

Novetat fiscals 2014
02.11.2014 Fiscal

NOVETATS FISCALS PER A 2014 A continuació els informem d'algunes de les novetats fiscals més significatives publicades recentment (Llei 22/2013 de PGE, RD-Llei 1/2014, RD 1042/2013, entre d’altres) i que entren en vigor a partir de ...

Notes sobre l´avantprojecte de Llei de suport als emprenedors
06.04.2013 Fiscal

L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE SUPORT ALS EMPRENEDORS I LA SEVA INTERNACIONALITZACIÓ El Consell de Ministres ha rebut un informe sobre l'Avantprojecte de Llei de suport als emprenedors i la seva ...

Pla d´estímul econòmic i suport a l´emprenedor -febrer 2013-
02.25.2013 Fiscal

PLA D’ ESTÍMUL ECONÒMIC I SUPORT A L'EMPRENEDOR El Govern espanyol anuncia que emprendrà una segona generació de reformes. Unes reformes que siguin útils, també per tornar a créixer i crear ...

Novetats fiscals i laborals per a l´any 2013
02.05.2013 Fiscal

NOVETATS FISCALS I LABORALS 2013 A continuació els informem d'algunes de les novetatsmés significatives previstes en les diferents NORMES FISCALS, LABORALS i de SEGURETAT SOCIAL publicades ...

Noves retallades i increment pressió fiscal -juliol 2012-
07.20.2012 Fiscal

PRINCIPALS MESURES FISCALS INCLOSES EN EL RD-LLEI 20/2012 DE MESURES PER AGARANTIR L'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIAI FOMENT DE LA COMPETITIVITAT BOE 14-07-2012 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT ...

Impost sobre Patrimoni
09.21.2011 Fiscal

...

Pla de control tributari de l´Agència Tributaria Catalana 2011
05.06.2011 Fiscal

...

 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades